30.6.10

Σαΐνια

Ο δάσκαλος εξετάζει την τάξη.
-Σήκω Μαρία να μας δείξεις στο χάρτη, που είναι η Αμερική;
Η Μαρία πάει στο χάρτη και δείχνει.
-Μπράβο Μαρία. Και τώρα θέλω να μου πείτε, ποιος ανακάλυψε την Αμερική.
Κι όλη η τάξη.
-Η Μαρία!..

Δεν υπάρχουν σχόλια: